Hur fungerar det ?

Tar bort dålig lukt

Lukt handlar i grunden om två saker – smuts och bakterier. Med Pure Effect blir du av med både smutsen och de luktproducerande bakterierna. Många luktborttagare på marknaden maskerar den dåliga lukten med parfym. Med bioteknik blir du istället av med det som är orsaken till problemet.

Rent längre

Pure Effect lämnar kvar en aktiv biofilm som fortsätter att göra rent även efter att du slutat att städa. Mikroorganismerna fortsätter att bryta ner smuts och luktproducerande bakterier. Hur länge de verkar beror på ytan – ju mer porös och smutsig den är, desto längre bioaktivitet. Ju smutsigare och svårare en yta är att rengöra, desto längre restaktivitet. Ditt hem blir effektivt rent längre helt enkelt.

Skonsamt för huden

Pure Effects produkter är skonsamma och användarvänliga med största möjliga hänsyn till människor och miljö. Pure Effect ALLRENT är pH-neutral även som koncentrat, och är därför extra mild både för materialen i ditt hem och för dig som användare. Vår specialprodukt KALKRENT är däremot surare (pH 3,5 – som en tomat) för att effektivt ta bort och förebygga kalk. Bioteknik är även skonsammare för personer med allergiska besvär.

Enkelt att biostäda

Med Pure Effect ALLRENT använder du samma produkt till alla ytor – golv, väggar, bord, fönster,speglar, glas, rostfritt osv. Den används

med fördel även på sanitära ytor, eftersom den motverkar urinlukt.

För speciella behov och hårt smutsade ytor finns även Pure Effects specialprodukt KALKRENT för kalkborttagning.