Laserbehandling 

Laser är en förkortning av- Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Behandling med lågeffektslaser

Laserterapi, Low Level Laser Therapy (LLLT) är en allt vanligare metod att påskynda läkning av skador och som smärtlindring vid ex inflammationer. Behandlingen är risk- och smärtfri, fungerar helt utan kemikalier eller piller och är biverkningsfri.

Lasrar kan göras starka (kirurgiska) eller svaga(medicinska). De svaga stimulerar cellfunktioner och kallas för biostimulerande eller lågeffektslasrar.

Genom att stimulera cellen med ljus, s k fotomodulation, kan man påverka cellens funktion.

Detta är kunskap man har känt till länge, exempelvis behöver huden ljus för att producera D-vitamin och nyfödda bebisar med gulsot får ligga under sollampa.

Ett sätt att stimulera en cell med ljus är med hjälp av laser. Den kan sägas vara en ljusförstärkare, en ljuskälla som avger ett infrarött osynligt ljus. Ljuset är också väldigt välordnat, s k koherent, samt fokuserat (elektromagnetiskt) vilket gör att det påverkar våra celler på ett annat sätt än vanligt ljus. Lågeffektslaser sänder ut ljus med våglängder mellan 600-1000 nm (nanometer) och är ur strålningssynpunkt helt ofarligt. Laser påverkar endast skadade celler att läkas och repareras.

Laserljuset kommer från en s k prob och ljuset tränger in mellan 1-8 cm i vävnaden genom såväl päls som hud. Behandlingen upplevs som avslappnande och ofta känns en omedelbar smärtlindring. Däremot kan smärta öka eller uppträda 6-24 tim efter en behandling eftersom laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Detta ser man ofta på kroniska tillstånd och det går över efter någon dag. Man brukar behandla tätare i början, var 2:a till var 6:e dag, för att sedan behandla med längre intervall när läkningen kommit igång. Behandlingen kan innebära 1-10 behandlingar beroende på problemets karaktär och status. De kroniska problemen kräver i regel fler behandlingar än de av mer akut karaktär.

Alla reagerar inte lika på laserbehandling, men man märker oftast en reaktion efter 1-5 ggr. Ca 10% reagerar inte alls och då får man konstatera att just den behandlingsformen inte var det optimala för den patienten/det problemet.

Man har de senaste åren forskat mycket på laserns effekt på artros kontra andra behandlingsmetoder. Resultat visar att laser i kombination med fysioterapi och träning är effektivt för att uppnå smärtlindring och ge en ökad funktion för patienter med artros. Detta beror på att laser dämpar inflammationer som uppstår kring en artrosdrabbad led och stimulerar celler till ökad aktivitet. Detta ger en snabbare läkning och därmed smärtlindring. Forskningen visar tydlig effekt på vilosmärta, belastningssmärta, startsmärta, gångförmåga och sömnstörningar och detta beror främst på förkortningen av den inflammatoriska fasen.

När smärtorna lättar blir patienten rörligare och förhindrar den muskelatrofi (förtvining) som annars sker pga smärtan att belasta leder och muskler. Man kan aldrig påverka själva artrosen, men alltså optimera förutsättningarna för att kunna belasta leden utan, eller med mindre, smärta. Detta gör det lättare att kunna träna upp närliggande muskulatur och patienten blir starkare och mindre smärtpåverkad.

%d bloggare gillar detta: